استفاده از کلمه “بلا های طبیعی” یا “آسمانی” برای معرفی علل مصیبتهای وارد به ملت، که بخشی از فرهنگ مذهبی و خرافه پرور حاکم است، خودداری کرد.

آخر، طبیعت نه با شما و من سر جنگ دارد و نه خودش را معلم میداند، که بخواهد به من و شما درسی بدهد. آسمان بی‌چاره هم بخشی از طبیعت است، کاری هم با من و شما ندارد.

اگر می خواهید مصیبتهای تحمیل شده به مردم را به عنوان “بلاهای خدایی” یا “عذاب الهی” بخوانید، آنوقت است که باید از خود بپرسید که “چرا خداند شما ها را “عذب” یا “بلا” زده میکند.

به هر دلیلی که رسیدید، فقط فکر کنید که شما در مملکت “امام زمانی” هستید نمایندگان او بر سر شما حکمرانی میکنند. از سوی دیگر، دولت و نظام از پول شماها، بیت المال، بوجه سنگینی برای رفع “بلاها” و “عذابها” الهی به حوزه‌های علمیه داده و میدهد تا “خداوند” را رضای کنند که شما‌ ها را دوچاره این مصیبتها نکند.

اگر این باور شماست، میتوانید نتیجه بگیرید که این حوزه‌ها پول‌های شماها را خوردند و “خدا” را رضای نکردند؛ یا آنان کار خودشان را کردند ولی “خدا” رضای نشد و بیشتر میخواهد!

اما بخوبی میدانیم که نه “خدا” قصد “بلا زدن” یا “عذاب” دادن شما را دارد و نه کسی در جای نشسته و تصمیم دارد که اگر دست از پا “خطا” کنی، پدر، مادر و خلاصه تمام آب و اجداد مان را به سیخ عذابش بکشد. انان اینگونه میخواهند که من و شما تصور کنیم؛ یک موجود “مساکیست” یا “سادیسمی” بر ما و جهان هستی حکمرانی میکند و باید او را بهر قیمتی که شده راضی نگهداریم!! تنها راه آن هم این است، “آیت الله‌ها” فرمان بریم.

اما اگر بواقع اندیشیدیم، درک خواهیم کرد که این مصیبتها، عوامل و نتایج سیستمهای زمین ماست، که انرا طبیعت مینامیم، است. متاسفانه ما، به عنوان یک ملت خرافه پرست، انها را نتوانستیم از آنها بهرهبرداری صحیح یا نیروی آن را کنترل و به استخدام خود درآوریم.

مگر در ژاپن زلزله نمیاید؟ آیا آنان در چادر زندگی میکنند؟ یا نیمی از بوجه کشورشان را به راضی کردن خدا اختصاص داده اند تا در اثر رانش زمین دوچار عذاب الهی نشوند. یا درسهای “الهی” شان را سر وقت خوانده و از امتحانات الهی پیروز مندان بیرون آمدن، که خدا آنان را دیگر عذاب نمیدهد!

آیا در آمریکا و انگلستان، با اینهمه طوفانهای سخت که حتی ماشینها را به در و دیوار شهر میکوبد و سیل‌های پرخروشی را جاری میکند، آنان به حوزه های علمیه پول دادند تا آنها را از عذاب الهی در امان نگهدارد؟ یا خدا با آنان پارتی بازی کرده و آنان را با اینهمه “گناه” که صبح تا شب مرتکب میشود، عذاب نمیدهد و فقط ما ها را عذاب میدهد!

یا اینکه، آنها یاد گرفتن که از نیروی طبیعت بهرمند شوند. اگر هم عواملی موجب شد، مثل گرمایش زمین که آن نیز دست پخته انسانهای سوداگر است، توان کنترل آن را بیابند. در ژاپن زلزله میاید ولی توانسته‌اند آنرا کنترل و ساختمانهای بلندی هم بسازند. دیگر دنیایشان بر سر شان خراب نمیشود.

اما بلا و عذابی هست، اگر واقعا بخواهید بدانید! البته نه الهی است و نه زمینی. بلا و مصیبت ما نظامی است که “خدع” را راهکار میداند و “شعور انسانها” را بلای زندگی! بله عذابی و بلای هست و آن بلا و عذاب خاموش ماندن مان است که قبول کردید حکومت جهل و خرافه پرور بر ما حکمرانی کند تا برای زلزله نماز وحشت بخوانیم و برای خشکسالی چادر بر سر زنان کنیم.

از سرمایه‌های کشورمان، بیمه حوزه‌ای بپردازیم و حاضر شویم از شب تا صبح بگوشمان بخوانند که “تو” گناه کاری.

بله من و شما گناه‌ کاریم و مستحق “عذاب” و “بلا” ساخته “زمینیان” هستیم، چرا که هنوز “لایق” حاکمانمان هستیم!

پایند و سر فراز باد ملت بزرگ ایران

اکبر کریمیان

۰۷/۰۱/۱۳۹۸

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید