!دو عکس و رازهای سر زده بسیار از آن

دو عکس و رازهای سر زده بسیار از آن! انتشار عکسی توسط سفیر روسیه، که در آن سفیر بریتانیا و روسیه در کنار هم درست در جایی که رهبران متفقین در زمان اشغال ایران نشسته بودند، در شبکه‌های اجتماعی غوغایی به پا کرد. آنچه به باور من، سفیر روسیه قصد انجامش را داشت، ارسال پیامی … Continue reading !دو عکس و رازهای سر زده بسیار از آن