خانه 2020

بایگانی

10/12/2020سخنزانی اکبر کریمیان در نشست بررسی نقض حقوق بشر در ایران به دعوت فیلیپ...

0
سخنزانی اکبر کریمیان در نشست بررسی نقض حقوق بشر در ایران به دعوت رئیس احزاب سبز پارلمان اروپا فیلیپ لامبرت. https://akbarkarimian.uk/wp-content/uploads/2020/12/سخنرانی-اکبر-کریمیان-در-نشست-با-آقای-فیلیپ-لامبرت10.12.2020.mp4 این سخرانی در تالار زوم...

28/01/2019″اعتراض با سرکوب و شکنجه در ایران،”من هم شکنج شدم

0
همایش صدای موج آزادی در اعتراض به شکنجه و اعتراف گیری اجباری از زندانیان سیاسی،۷ بهمن ۱۳۹۷، برابر با ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹-لندن. پایند و آباد...

سخنرانی اکبر کریمیان در همایش بزرگ “نه به جمهوری اسلامی” در لندن 31.03.2018

0
با درود سخنرانی اکبر کریمیان در همایش بزرگ "نه به جمهوری اسلامی" در لندن 31.03.2018 لطفا در پخش آن یاری نمایید. "... اینکه چند درصد از مردم...

2014 نه به رفراندوم دروغین، نه به جمهوری اسلامی

0
( سخنرانی سخنرانی از دقیقه 00:02:15 تا 00:07:27) تجمع اعتراضی بمناسبت ١٢ فروردین؛ " نه به جمهوری استبدادی, آری به دموکراسی" در مقابل سفارت ایران...

-2013نه به رفراندوم دروغین، نه به جمهوری اسلامی

0
سخنرانی در همایش نه به جمهوری اسلامی- 12 فروردین- 01/04/2013 12 فروردین 1358، اغاز شور بختی ملت ایران بود.