وای ... خطا 404
با عرض پوزش، اما صفحه شما به دنبال وجود ندارد.
شما می توانید به رفتن صفحه خانگی

ما همه ارسال ها

0
نامه‌ی سرگشاده‌ی دانشجویان معترض ایرانی به رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر کانادا و رئیس پارلمان اروپا، پشتیبانی از انقلاب مردم ایران و سقوط رژیم...

!انقلاب اجتماعی و تحولات بدون بازگشت آن

0
انقلاب اجتماعی و تحولات بدون بازگشت آن! 《تَجلی همبستگی؛ مبارزه‌ در مسیر زن، زندگی، آزادی》. با درود به تمامی هم‌میهنان آزاده، انقلاب اجتماعی با دست‌آوردهایی که به...

!آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت

2
آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت! انتخابات فرانسه نشان داد که چپ سنتی از صحنه سیاسی اروپا، یا حداقل از فرانسه، در حال...

نظرگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت

0
نظرگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت پیش از هر کلامی میباید این توضیح را بدهم که پرداختن به موضوع های آکادمی یا تئوری در شرایطی...

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی

0
نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی طیف گسترده مخالفان انقلاب ۵۷، از سلطنت باختگان و سلطنت طلبان گرفته تا طرفداران پشیمان شده...

!حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر

1
حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر! جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای، همچون گاوی با شاخه‌های بلند که تا گردن در گِل فرورفته،...