2014 نه به رفراندوم دروغین، نه به جمهوری اسلامی

  0
  5
  Posted 5 months ago by اکبر کریمیان
  1 views

  ( سخنرانی سخنرانی از دقیقه 00:02:15 تا 00:07:27)

  تجمع اعتراضی بمناسبت ١٢ فروردین؛ ” نه به جمهوری استبدادی, آری به دموکراسی” در مقابل سفارت ایران درلندن

  امروز گروهی از هواداران صدای موج سبزبا هدف نه به جمهوری استبدادی و آری به دموکراسی به برگزاری تظاهرات درمقابل سفارت ایران در لندن اقدام کردند.
  در این گردهمایی که از سوی صدای موج سبز لندن برگزار شده بود اکبر کریمیان هماهنگ کننده صدای موج سبز گفت:٣٤ سال پیش به مردم ایران این باوررا دادند که جمهوری اسلامی یعنی آزادی، آبادی ،استقلال و امنیت اجتماعی. نظامی که توسط آیت الله خمینی به مردم ایران معرفی شد, همه در ان آزادند “حتی مارکسستها” … گفتند آب و برق را مجانی خواهند کرد. اما بعد از ٣٤ سال نه تنها مارکسیستها آزاد نبودند بلکه مسلمانان هم دربند و برچوبه های دار آویخته شدند. نه تنها درزندانها را نبستند بلکه زندانهای مخوف تری چون کهریزک راساختند. شکنجه جنسی و اعدام را بشدت و گستردگی ناباورانه ای بر آزادیخواهان وعاشقان وطن افزایش دادند.
  وی اضافه کرد: این نظام قدرت را وقتی در دست گرفت که دلارزیر١٠ تومان بود. فقر،بیکاری، فساد اخلاقی واجتماعی ، بیماری حاد جامعه نبود. خانواده و ارزش تشکیل خانواده و انسان دوستی جایگاه بالایی در فرهنگ و بین مردم داشت . اما بعد از ٣٤ سال، پول کشور چنان بی ارزش شد که برای خرید روزانه — بعد از سپری شدن عمرشان در صف های طولانی — باید کوله پشتی پر از اسکناس با خود داشته باشند.
  وی اضافه کرد:مردم را چنان از انسان مداری خارج کرده اند که تماشای جان دادن یک انسان بر چوبه دار به یک نمایش خیابانی برای خانواده ها تبدیل شده است.
  کریمیان درپایان بیان کرد: مردم می باید به درجه ای از آگاهی و مسئولیت پذیری برسند که حق حاکمیت وآزادی خود را از غاصبان قدرت مدار بستانند و با توهم دیگر آن را عوض نکنند.
  هواداران ضمن حمل پلاکارد وعکسهایی ازکشته شدگان راه آزادی شعارهایی به فارسی و انگلیسی سر دادند:
  ١٢ فروردين، حاكم شد بر ايران //استبداد وظلم و كين.
  جمهورى اسلامى//اصلاح شدن نداره.
  اين قانون اساسى // راه به جايى نداره.
  حقوق بشر درايران// هيچ ارزشى نداره.
  تا ولايت رو پاء// اعدام ادامه داره.
  با اجراى رفراندم دروغين//ايرانمان ويران شد
  تحت فرمان رهبر//ايرانمان زندان شد
  جمهورى استبدادى// نابود بايد گردد.
  حكومت مردمى//ايجاد بايد گردد.
  زندانى سياسى//آزاد بايد گردد.
  ولايت مطلقه//نابود بايد گردد.
  اعدام بى گناهان// جنايتى وقيحه.
  عامل اين جنايات// ولايت فقيه.
  نه زندان و نه حصرو نه اعدام // ننگ بر اين ولايت
  ديكتاتور بدونه// بزودى سرنگونه
  گرانى وبيكارى، فقرو فساد مالى// درد مسلم ماست
  جنبش سبز ايران// كوبنده و پابرجاست
  دموكراسى، آزادى// شعاراول ماست
  اينست شعار مردم// رفراندم، رفراندم
  Dictator in Iran //must go(2
  Political prisoners in Iran// must be free(2
  We want democracy// in Iran (2.
  Stop execution// in Iran (2.
  Iranian government //shame on you(2.
  Iranian supreme leader// shame on you(2.
  Down with dictator.
  Down with terrorist .
  Referendum ,Referendum,in Iran
  در این مراسم شرکت کنندگان به هم آوایی با سرودهای ای ایران و یار دبستانی پرداختند. مراسم در ساعت ٣:٤٥ و با شعار ما

  خواهان رفراندوم هستیم به پایان رسید.
  facebook: صدای موج سبز- Green Wave Voice
  www.greenwavevoice.com
  tel: 0044786662057

  پاسخ ترک

  لطفا نظر خود را وارد کنید
  لطفا نام خود را اینجا وارد کنید