ON Democracy . Robert Dahl ترجمه دو فصل، 4 و 8، کتاب در...

0
سخنی با خواننده خواننده گرامی، کتاب مورد نظر، On Democracy- Robert A Dahl ، که دو فصل 4 و 8 انرا برایتان ترجمه کردم دارای...

“نقدی بر پروژه “همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ” – “چالش...

0
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۹ با سندی (پیوست ۱) 12 ماده‌ای اعلام موجودیت کرد. تعدادی از...