Category News

!جمهوری اسلامی در چاله‌ی که کنده بود، گرفتار شد
سیاسی و اجتماعی

!جمهوری اسلامی در چاله‌ی که کنده بود، گرفتار شد

بیانیه مشترک سه کشور بزرگ اروپایی؛ آلمان، فرانسه و بریتانیا، در محکوم کردن ایران در حمله به تاسیسات نفتی عربستان، چرخش آخر جمهوری اسلامی و یا آخرین پروژه بزرگ دولت "پنهان" در طرحها...

یادداشتی بر طرح واپسگرایان برای یکدست کردن تفکرمذهب مداران
Uncategorized

یادداشتی بر طرح واپسگرایان برای یکدست کردن تفکرمذهب مداران

خبرعجیبی در فیسبوک ایت الله صانعی پست شد که نشان دهنده ددمنشی و اوج واپسگرا متفکرین و ایدئولوگهای نظام جمهوری اسلامی بود. خبر اینچنین بود؛ بهای حمایت و همراهی با مردم... به دنبال ا...

!آنچه در بین صحبتهای ترامپ بود
Uncategorized

!آنچه در بین صحبتهای ترامپ بود

پیشگفتار: با درود به تمامی آزادگان و پویندگان راه آزادی، بعد از شنیدن مصاحبه رئیس جمهور امریکا که به روشنی اعلام کرد که دستور حمله نظامی به ایران را در زمان نخواهد داد. اما در بین ...

!جبهه دیگر در مقابل رژیم ملایان باز شد
سیاسی و اجتماعی

!جبهه دیگر در مقابل رژیم ملایان باز شد

در حمله دیشب اسرائیل به پایگاه‌های نیروهای قدس در سوریه، دو نکته مهم نهفته بود؛ اول انکه،اسرائیل این حمله نظامی را تایید کرد و به سیاست "سکوت"پایان داد.این حمله جدا از ارزش نظامیش ...

نگاهی به روند بیانیه 14 فعال سیاسی و پشتیبانان آنان
سیاسی و اجتماعی

نگاهی به روند بیانیه 14 فعال سیاسی و پشتیبانان آنان

پشتیبانی از امضا کنندگان بیانیه اول و دوم(1) و (2)، ۱۴ فعالی سیاسی و مدنی، یک حرکت ملی و انسانی است که مرزهای سیاسی و گرایشهای حزبی نباید بخود بگیرد. همچنین در بین پشتیبانان نیز با...

جریان سوم چیست؟
سیاسی و اجتماعی

جریان سوم چیست؟

"جریان سوم" ، جریانی است که خودش را در درک و موضعی که در قبال شرایط موجود و آنچه حاکم بر سرنوشت ملت است، نمایان کرده است. بله کلام صحیح، "نمایان" شدن است. چرا که این جریان همیشه وج...

چرا هر بار که فشار بر جمهوری اسلامی زیاد میشود، جمعی خواسته یا ناخواسته سپر بلای استبداد میشودند؟
سیاسی و اجتماعی

چرا هر بار که فشار بر جمهوری اسلامی زیاد میشود، جمعی خواسته یا ناخواسته سپر بلای استبداد میشودند؟

"بیانیه ۲۲۵ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور1" و "زیگزاگ  زنی" و آدرس "غلط" دادن به خواننده آن، مرا به نوشتن این یاداشت واداشت. اینگونه تصور میشود، جمعی با گرایشهای س...

مصیبت یا عذاب؛ در خصوص سیل !
ویژه

مصیبت یا عذاب؛ در خصوص سیل !

استفاده از کلمه "بلا های طبیعی" یا "آسمانی" برای معرفی علل مصیبتهای وارد به ملت، که بخشی از فرهنگ مذهبی و خرافه پرور حاکم است، خودداری کرد. آخر، طبیعت نه با شما و من سر جنگ دارد و ...