Category News

نوروز قلعه استواری برای تمام زمانها؛
فرهنگی

نوروز قلعه استواری برای تمام زمانها؛

نوروز قلعه استواری برای تمام زمانها؛ چرا که نوروز و ایران، همزادهایی هستند که یکی بدون دیگری وجود نخواهد داشت. در ابتدا لازم می‎بینم توضیحاتی در خصوص مقدمه این یاداشت ارائه دهم. همانطور که میدانید در یادداشتها، مقدمه ای نیست و اگر باشد، نویسنده در یکی دو خط  حق مطلب را ادا میکند. اما در […]...

تاریخ روشنفکری سیاسی در ایران در گفت‌وگو با ماشاالله آجودانی : فرشاد قربانپور
فرهنگی

تاریخ روشنفکری سیاسی در ایران در گفت‌وگو با ماشاالله آجودانی : فرشاد قربانپور

با درود همراه گرامی، بحثهای روز که در خصوص مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی ما ایرانی رخ میدهد مرا بر آن داشت که شما را دعوت به خواندن متن مصاحبه دکتر آجودانی با فرشاد قربانپور . موضوع این مصاحبه “تاریخ روشنفکری سیاسی در ایران” است که خوشبختانه در روزنامه هم میهن 26 خرداد86  و دیگر […]...

چرا عقب مانده ایم؟
سیاسی و اجتماعی

چرا عقب مانده ایم؟

کشورهای جهان در ٣٠ سال گذاشته, به تحولات و تغییرات اجتماعی, سیاسی و فرهنگی عمیقی دست یافتند که روند ان در صد سال گذاسته بی نظر بوده است. بعضی توانستند به اقتصاد خود سروسامانی بخشند و بعضی توانستند ساختار اجتماعی, سیاسی و فرهنگی کشور خود مترقی تر, دموکرات تر, هماهنگتر تا زندگی را بر خود […]...

(تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در فرهنگ ملی و نقش آنها در استمرار یا نابودی جمهوری اسلامی و تشکیل نظام دموکراتیک ملی چیست؟ (قدم سوم
فرهنگی

(تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در فرهنگ ملی و نقش آنها در استمرار یا نابودی جمهوری اسلامی و تشکیل نظام دموکراتیک ملی چیست؟ (قدم سوم

  پیشگفتار در رساله پیشین تحت نام قدوم اول، توضیحاتی در خصوص چگونه آماده و تاسیس “جبهه دموکراتیک ملی” برای گذاراز جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی در کشور، خدمت تان تقدیم کردم. به دنبال آن رساله دوم را تهیه و نشر دادم که در آن بصورت مشخص تاکید کردم که ما، اپوزیسیون و […]...