Warning: Undefined array key 0 in /homepages/14/d648384989/htdocs/clickandbuilds/UKWeblog/wp-content/themes/newshours/template-parts/content-category-page.php on line 12

Category News

نگاهی به روند بیانیه 14 فعال سیاسی و پشتیبانان آنان
سیاسی و اجتماعی

نگاهی به روند بیانیه 14 فعال سیاسی و پشتیبانان آنان

پشتیبانی از امضا کنندگان بیانیه اول و دوم(1) و (2)، ۱۴ فعالی سیاسی و مدنی، یک حرکت ملی و انسانی است که مرزهای سیاسی و گرایشهای حزبی نباید بخود بگیرد. همچنین در بین پشتیبانان نیز بازی تفرقه فکن “خودی” و “ناخودی” را نباید اجازه داد که فضا پیدا کند. خوشبختانه، موج حمایت از آنان بالا […]...

جریان سوم چیست؟
سیاسی و اجتماعی

جریان سوم چیست؟

“جریان سوم” ، جریانی است که خودش را در درک و موضعی که در قبال شرایط موجود و آنچه حاکم بر سرنوشت ملت است، نمایان کرده است. بله کلام صحیح، “نمایان” شدن است. چرا که این جریان همیشه وجود داشته است و در جهت برقراری دموکراسی و حفظ منافع ملی قدم برداشته است. ولی به […]...

چرا هر بار که فشار بر جمهوری اسلامی زیاد میشود، جمعی خواسته یا ناخواسته سپر بلای استبداد میشودند؟
سیاسی و اجتماعی

چرا هر بار که فشار بر جمهوری اسلامی زیاد میشود، جمعی خواسته یا ناخواسته سپر بلای استبداد میشودند؟

“بیانیه ۲۲۵ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور1” و “زیگزاگ  زنی” و آدرس “غلط” دادن به خواننده آن، مرا به نوشتن این یاداشت واداشت. اینگونه تصور میشود، جمعی با گرایشهای سیاسی متفاوت، توافق سیاسی کردند تا مطلبی را “سر هم” کنند تا پیامی را به گوش دیگران برسانند. هر کدام […]...

مصیبت یا عذاب؛ در خصوص سیل !
ویژه

مصیبت یا عذاب؛ در خصوص سیل !

استفاده از کلمه “بلا های طبیعی” یا “آسمانی” برای معرفی علل مصیبتهای وارد به ملت، که بخشی از فرهنگ مذهبی و خرافه پرور حاکم است، خودداری کرد. آخر، طبیعت نه با شما و من سر جنگ دارد و نه خودش را معلم میداند، که بخواهد به من و شما درسی بدهد. آسمان بی‌چاره هم بخشی […]...

!نظام سیاسی ایران با استفاده ابزاری از خداباوری و ضرورت اجرای احکام دینی امکان تمکین و استمرارحاکمیتش بر ملت ایران را ممکن ساخته است
سیاسی و اجتماعی

!نظام سیاسی ایران با استفاده ابزاری از خداباوری و ضرورت اجرای احکام دینی امکان تمکین و استمرارحاکمیتش بر ملت ایران را ممکن ساخته است

شاید بهترین استراتژی در مبحث اثبات وجود یا عدم وجود خدا  این باشد که در این گونه بحثها وارد نشد، چرا که اثبات وجود یا عدم وجود خدا در زندگی اجتماعی ما نقش اساسی بازی نمیکند, البته این استراتژی شاید تا زمانی مفید باشد که فرد یا حاکمیت با اثبات یا رد آن قصد اعمال […]...

چرا عقب مانده ایم؟
سیاسی و اجتماعی

چرا عقب مانده ایم؟

کشورهای جهان در ٣٠ سال گذاشته, به تحولات و تغییرات اجتماعی, سیاسی و فرهنگی عمیقی دست یافتند که روند ان در صد سال گذاسته بی نظر بوده است. بعضی توانستند به اقتصاد خود سروسامانی بخشند و بعضی توانستند ساختار اجتماعی, سیاسی و فرهنگی کشور خود مترقی تر, دموکرات تر, هماهنگتر تا زندگی را بر خود […]...