Category News

نظام جمهوری فدرال مافیایی اسلامی؛ نامی که محتوای نظام اقتدارگر را نمایان تر میکند‎
گذار از جمهوری اسلامی

نظام جمهوری فدرال مافیایی اسلامی؛ نامی که محتوای نظام اقتدارگر را نمایان تر میکند‎

نظام جمهوری فدرال مافیایی اسلامی؛ نامی که محتوای نظام اقتدارگر را نمایان‎تر میکند  با درود به تمامی آزادیخواهان و انانی که برای نابودی جمهوری اسلامی در تلاشند،   خبر به ریاست نشستن دزد و خائن دیگری، قالیباف، را در خبرها شنیده و خوانده‌ایم، مردی که با “لوله” کردن دانشجویان و سرگوبگری راه خود را بسمت […]...

مصیبت یا عذاب؛ در خصوص سیل !
ویژه

مصیبت یا عذاب؛ در خصوص سیل !

استفاده از کلمه “بلا های طبیعی” یا “آسمانی” برای معرفی علل مصیبتهای وارد به ملت، که بخشی از فرهنگ مذهبی و خرافه پرور حاکم است، خودداری کرد. آخر، طبیعت نه با شما و من سر جنگ دارد و نه خودش را معلم میداند، که بخواهد به من و شما درسی بدهد. آسمان بی‌چاره هم بخشی […]...

یادداشتی بر طرح واپسگرایان برای یکدست کردن تفکرمذهب مداران
ویژه

یادداشتی بر طرح واپسگرایان برای یکدست کردن تفکرمذهب مداران

خبرعجیبی در فیسبوک ایت الله صانعی پست شد که نشان دهنده ددمنشی و اوج واپسگرایی متفکرین و ایدئولوگهای نظام جمهوری اسلامی بود. خبر اینچنین بود؛ بهای حمایت و همراهی با مردم… به دنبال ابراز مواضع ظلم ستیزانه ی آیت الله العظمی صانعی پس از حوادث 88 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدون حضور شخصیت های باسابقه […]...

اعدام ره گشای و اجراء عدالت نیست
ویژه

اعدام ره گشای و اجراء عدالت نیست

با درود و سپاس از حضورتان امروز را به یاد تمامی قربانیان راه آزادی و دموکراسی در ایران و برای جاویدان سازی یاد کشته شدگان دهه ۶۰, نه به این منعی که تفاوتی در بین کشته شده گان ملت در این راه قائل هستیم. بلکه کشتار دهه ۶۰ را مرز انسان بودن و دفاع از […]...

!نقش شبکه های اجتماعی در روند مبارزه
ویژه

!نقش شبکه های اجتماعی در روند مبارزه

پیشگفتار چرا با اینهمه فعال در شبکه های اجتماعی و نظر پردازان، هنوز فقر، بیکاری، فساد اجتماعی و اداری، محیط زیستی، فرهنگی و غیره، روز به روز مشکلات جامعه بیشتر میشود؟ مگر نه این است که شبکه های اجتماعی در ایران بسیار فعالند و مردم و متفکران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی با هم […]...