سیاسی و اجتماعی یاداشتها و مقالات

!حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر

حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر!
جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای، همچون گاوی با شاخه‌های بلند که تا گردن در گِل فرورفته، تنها به بدنِش شاخ میزند، آماده نرمش قهرمانانه است!

بعد از پشت گرمی‌های چین و روسیه، نمایندگان خامنه‌ای نمایش “اقتدار” در وین دادند و حالا در رزمایشی “پر سابقه” خودشان را زدند!
عجب اینان بی‌کفایت و دروغگو هستند. براحتی در روز روشن در چشم مردم زل میزند و می‌گویند شب است و شما متوهم هستید که روز میبینید!

شرکاء خامنه‌ای می‌دزدند، مردم اعتراض می‌کنند و فریاد می‌زنند دزد را بگیرید، خامنه‌ای فتوا صادر می‌کند که آنانی که دزدی‌ها را افشاء می‌کنند را بگیرند! ببینید حقارت و بی شعوری را اینان تا به کجا رساندند!

تنها هنر رهبران نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی، از بدو تاسیس تا کنون، کشتن، زندانی، تجاوز و شکنجه کردن بوده و بس. اینان با چنان ظرافتی بی‌ماننده، کشور را نابود میکنند، جامعه را به فروپاشی اجتماعی هدایت میکنند و چنان پیوندهای ملی و انسانی بین مردم را از میدرند، که گرگهای گرسنه با شکارشان چنین نکرده اند. چنان مردم را بی‌هویت کرده‌اند که مردم از خودشان و کشورشان خبری ندارند. عجب اینان 《انجام وظیفه》 کرده اند.

ملت بزرگ ایران،
با نظامی که زبان انسانیت را درک نمیکند، با نظامی که رهبرانش تحصیل کرده مکتب شکم و زیر شکم هستند و هر آنچه که می‌بینند فدای این دو میکند، با نظامی که تخصص را در برابر تملق و خرافه پرستی قربانی میکند، با نظامی که در پاسخ “آب و نان نداریم” مردم بیچاره را باگلوله‌های آتشین و ساچمه‌ای، به مغز، قلب و چشم شان میزند، با نظامی که با خرافه و جهل پروری شعور مردم را نشانه رفته، تا از یک ملت بزرگ برده‌های آرام بسازد؛ دیگر امیدی به راهی نیست، جز پاسخ درخورش!

این حاکمان ظالم که با زندانی، شکنجه و اعدام کردن ترس را بر دل مردم ایران حاکم می‌کنند، جز انتقام سخت، راهی دیگر در مقابل مردم، باقی نگذاشتند.

از پندهای پوچ که راهی جز تسلیم شدن مردم به شرایط تحمیلی که موجب سکوت آنان در برابر اعدامها، بره وار آماده رفتن به زندان‌ها و پذيرش شکنجه‌ توسط مزدوران جنایتکاران حاکم می‌شوند، باید پرهیز کرد!

این نظام مرگ را لحظه به لحظه، با روشهای گوناگون به شما تحمیل کرده و میکند. امروز تان را از دیروز و فردا تان را از امروز، مصیبت بارتر و زندگی کردنِ تان را به زنده ماندن تبدیل کرده و روز به روز آنرا حقیر تر و ناکام تر میکند.

باید این نظام را به در گورستان تاریخ دفن کرد و بر روی سنگ قبرش تیز نوشت؛ ویروسی که انسان‌ها را از انسانیت توهی می‌سازد، با 《شجاعتها و قربانیان بسیاری》در اینجا دفن شده است!

نابود باد نظام برده پرور و واپسگرای جمهوری اسلامی، پیروز باد مبارزات خستگی ناپذیر مردان و زنانی که آماده گرفتن انتقام سخت از دشمنان ملت شده‌اند.
اکبر کریمیان
۱۳ آذر ۱۴۰۰
https://t.me/akbar_karimian/656