سیاسی و اجتماعی یاداشتها و مقالات

!شرایط نه جنگ، نه صلح، دیگر گزینه نیست

با درود به هم‌میهنان گرامی،
گزارش کوتاهی از خبرگزاری تایمز اسرائیل منتشر شد، که نشان دهنده دو موضع مهم و متفاوت بین آمریکا و اسرائیل بود.
اول آنکه، اسرئیلیها به این نتیجه رسیدند که بایدن، رئیس جمهوری آمریکا قصد اقدام نظامی علیه ایران را در حال حاضر ندارد و آماده همکاری با اسرائیل در محدود ساختن پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نیز ندارد. این بدین معنی نیست که آمریکا تمام گزینه‌ها، سیاسی، اقتصادی و نظامی را از روی میز برداشته است!
دومین موضعگیری، نشان می‌دهد که اسرائیلیها در مورد پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار نگرانند. صحبتهای یکی از وزیران نزدیک به بتانیاهو، مشخص کننده این است که اسرائیل حاضر به تحمل دست یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیست.
آنچه مسلم است، نه امریکاییان و نه اسرائیل ها، نمی‌توانند به این شرایط ادامه دهند و راه حل نه جنگ و نه صلح، دیگر گزینه نسیت که انها بتوانند از آن استفاده کنند.
احتمالا جمهوری اسلامی قصد دارد از دو اهرم برای برتری جویی در مذاکراتش با امریکا استفاده کند؛ یک، در افغانستان و عراق، توسط نیروهای نیابتی و همسویش، در تلاش است ماندن آمریکا در این دو کشور را پر هزینه کند.
دوم، با افزایش سنتریفیوژها و تولید بیشتر اورانیوم ۲۰٪ نشان دهد که در ادامه و انتهای فشارهای اقتصادی حداکثری، آمریکا شاهد ظهور یک قدرت هسته‌ای در منطقه خواهد شد.
اینکه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد و شرایط “بازی قدرت” در مذاکرات را برای ایران برهم خواهد زد یا آمریکا با سیاست “چماق و هویج” در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی بتواند به انچه میخواهد به رهبران ایران دیکته کند، مطلبی است که در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد.
البته احتمال ضعیفی دیگری هم وجود دارد و آن این است، که آمریکائیان به این نتیجه برسند که یک قدرت هسته‌ای که در تزلزل است، در زیر “شکم” روسیه بوجود آید، بیشتر به منافع دراز مدت شان کمک میکند تا کوتاه مدت. ایرانی با حکومت متزلزل در نهایت میتواند خطر جدی برای روسیه باشد تا آمریکا. از سوی دیگر، این قدرت ضعیف هسته‌ای میتواند عاملی برای فروش تسلیحات به کشورهای منطقه و اروپا بشود.
امریکا ثابت کرده که توانسته روسیه و چین کمونیست با قدرت هسته‌ای بسیار بالایی که دارند تحت کنترل درآورد. ایران با قدرت هسته‌ای محدود، هرگز نمی‌تواند خطر جدی برای آمریکا باشد!
با مهر
اکبر کریمیان
2 فوریه 2021
خبر تایمز‌ اسرائیل
یکی از وزیران اسرائیلی می گوید: آمریکا هرگز به تأسیسات هسته ای ایران حمله نخواهد کرد ، اسرائیل ممکن است به تنهایی عمل کند
تزاجی هانگبی ، متحد نزدیک نتانیاهو ، می گوید در آینده “ممکن است اسرائیل چاره ای جز حمله برای جلوگیری از دست یابی جمهوری اسلامی به مسلح هسته ای نباشد”
این بیانیه در حالی منتشر شد که تنش ها در خاورمیانه روبه افزایش است. این در حالی که ایران با نقض مداوم توافق سال 2015 با قدرت های جهانی، برنامه هسته ایش را با سرعت پیش می‌برد و آمریکا و اسرائیل تهدیدها و هشدارهای به ایران داده‌اند.
لینک خبر؛
https://www.timesofisrael.com/minister-says-us-will-never-attack-iran-nuclear-facilities-israel-may-act-alone/
لینک ورود به کانال؛
https://t.me/akbar_karimian