Tag News

!انقلاب اجتماعی و تحولات بدون بازگشت آن
سیاسی و اجتماعی

!انقلاب اجتماعی و تحولات بدون بازگشت آن

انقلاب اجتماعی و تحولات بدون بازگشت آن! 《تَجلی همبستگی؛ مبارزه‌ در مسیر زن، زندگی، آزادی》. با درود به تمامی هم‌میهنان آزاده، انقلاب اجتماعی با دست‌آوردهایی که به جامعه‌ ارائه داده،...

!آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت
سیاسی و اجتماعی

!آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت

آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت! انتخابات فرانسه نشان داد که چپ سنتی از صحنه سیاسی اروپا، یا حداقل از فرانسه، در حال خارج شدن است! حزب سوسیالیست که در انتخابات (٪۲۸.۶۳<...

نظرگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت
سیاسی و اجتماعی

نظرگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت

نظرگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت پیش از هر کلامی میباید این توضیح را بدهم که پرداختن به موضوع های آکادمی یا تئوری در شرایطی که حقوق انسانی مردم ایران، توسط نظام ضدانسانی و ضدملی جم...

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی
سیاسی و اجتماعی

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی طیف گسترده مخالفان انقلاب ۵۷، از سلطنت باختگان و سلطنت طلبان گرفته تا طرفداران پشیمان شده انقلاب که “رحمت به کفن دزد اولی” می گویند، در یک هماوا...

!حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر
سیاسی و اجتماعی

!حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر

حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر! جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای، همچون گاوی با شاخه‌های بلند که تا گردن در گِل فرورفته، تنها به بدنِش شاخ میزند، آماده نرمش قهرمانانه ...

اربابان خامنه‌ای، روسیه و چین، به او گفتند، کوتاه بیا! او هم دامنش را کَند؟
سیاسی و اجتماعی

اربابان خامنه‌ای، روسیه و چین، به او گفتند، کوتاه بیا! او هم دامنش را کَند؟

اربابان خامنه‌ای، روسیه و چین، به او گفتند، کوتاه بیا! او هم دامنش را کَند؟ با درود امروز در خبرگزاری‌های جهان، از جمله روزنامه گاردین (1)،  آمده است؛ که "ایران [نمایندگان خامنه‌ای...

!معلمان در بند را دریابید
سیاسی و اجتماعی

!معلمان در بند را دریابید

معلمان در بند را دریابید! در تمامی جهان، کشورهای پیشرفته آموزش و پرورش را در صدر برنامه‌ای ملی و سازندگی شان، قرار داده‌اند. شما هیچ کشور صنعتی، دموکرات و مرفه را پیدا نمی‌کنید که ...

پشت صحنه بحران در مرزهای شمالی بررسی شد؛  کارگردان تنش تهران – باکو
سیاسی و اجتماعی

پشت صحنه بحران در مرزهای شمالی بررسی شد؛ کارگردان تنش تهران – باکو

پشت صحنه بحران در مرزهای شمالی بررسی شد کارگردان تنش تهران – باکو (1) دنیای اقتصاد-علی حسنی : تنش بی‌سابقه و شگفت‌انگیز بین ایران و جمهوری آذربایجان که به بهانه ورود غیر‌قانونی کام...