Articles

!انقلاب اجتماعی و تحولات بدون بازگشت آن

انقلاب اجتماعی و تحولات بدون بازگشت آن!《تَجلی همبستگی؛ مبارزه‌ در مسیر زن، زندگی، آزادی》. با درود به تمامی هم‌میهنان آزاده، انقلاب اجتماعی با دست‌آوردهایی که به جامع...

!آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت

آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت! انتخابات فرانسه نشان داد که چپ سنتی از صحنه سیاسی اروپا، یا حداقل از فرانسه، در حال خارج شدن است! حزب سوسیالیست که در انتخا...

نظرگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت

نظرگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت پیش از هر کلامی میباید این توضیح را بدهم که پرداختن به موضوع های آکادمی یا تئوری در شرایطی که حقوق انسانی مردم ایران، توسط نظام ضدان...

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی طیف گسترده مخالفان انقلاب ۵۷، از سلطنت باختگان و سلطنت طلبان گرفته تا طرفداران پشیمان شده انقلاب که “رحمت به کفن دزد اولی” می گوی...

!حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر

حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز یا خود زنی دیگر! جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای، همچون گاوی با شاخه‌های بلند که تا گردن در گِل فرورفته، تنها به بدنِش شاخ میزند، آماده ...

اربابان خامنه‌ای، روسیه و چین، به او گفتند، کوتاه بیا! او هم دامنش را کَند؟

اربابان خامنه‌ای، روسیه و چین، به او گفتند، کوتاه بیا! او هم دامنش را کَند؟ با درود امروز در خبرگزاری‌های جهان، از جمله روزنامه گاردین (1)،  آمده است؛ که "ایران [نما...

!معلمان در بند را دریابید

معلمان در بند را دریابید! در تمامی جهان، کشورهای پیشرفته آموزش و پرورش را در صدر برنامه‌ای ملی و سازندگی شان، قرار داده‌اند. شما هیچ کشور صنعتی، دموکرات و مرفه را پی...

پشت صحنه بحران در مرزهای شمالی بررسی شد؛ کارگردان تنش تهران – باکو

پشت صحنه بحران در مرزهای شمالی بررسی شد کارگردان تنش تهران – باکو (1) دنیای اقتصاد-علی حسنی : تنش بی‌سابقه و شگفت‌انگیز بین ایران و جمهوری آذربایجان که به بهانه ورود...