سخنزانی اکبر کریمیان در نشست بررسی نقض حقوق بشر در ایران به دعوت رئیس احزاب سبز پارلمان اروپا فیلیپ لامبرت.

این سخرانی در تالار زوم در تاریخ 10/12/2020 به انجام رسید.

با مهر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید