سخنی با دوستان،

اصلاح طلبی یعنی مرده کشی یا یک چیز شبیه به این!

آقای خاتمی، مردم سالاری اسلامی که میگفتید یعنی همان در لباس دوست آمدند و زنجیر استبداد را بر پای ملت زدن یا مردم را سالار خواندن و  ولایت را تابع بودن.

واقعا نمیدانیم که چه بگویم ازآنانی که خود را غمخوار مردم خواندن و یا آنانی که این آدم فروشان و مقام پرستان را به عنوان رهبران ملت میخوانند وسعی بران دارند که مردم را از راه آزادی، راه سبزاشان بازدارند. آنانی که سالها قبل فریاد میکشیدند که “ضد انقلاب را معرفی کنید” و به نوعی حکم اعدام آنان را می طلبیدند، حالا با فیلتر حقوق بشر سعی در خاموش کردن صدای مردم بپاخواسته را دارند. چه بگویم از آنانی که روزی “رهبر اکثریتی” بودندن و حالا سر در آخور مقام پرستان نظام  سید علی بدون لکه ها خاکستری دارند. و یا آنانی که نام معصومه را پر گناه دیده و مسیح را بجای نام خود یدک می کشند تا  خون شهدای  ۱۸ تیر۱۳۷۸ را در گورستان  آرزوهای اصلاح طلبان فراموش سازند و خیانت خائنین به آرمانهای ملت را از حافظه ها پاک کنند. چه بگویم از آنانی که با جایزه نوبل خود حق صدور فتوای جدایی شعارهای مدنی و سیاسی را برای خود قائل میشود. و آنانی که قلم برمیدارند تا خون سرخ مردم ایران را درعاشورا ۱۳۸۸ به سیاهی اندیشه های خود، شکست خورده بخوانند. چه بگویم به آنانی که راه سبز را به نا امیدی میکشند، و با دعای “از پایین فشار، از بالا مذاکره” خوابهای طلایی می بینند.

چه بگویم از عزیزانی که فریاد زدند “دین از حکومت جداست”، و آنانی که جان دادند و گفتند ” مرگ بر اصل ولایت فقیه”  آنانی که راه نجات خود و ملت را در رفراندوم  دیدند. آنانی که دیدند هم وطن شان در خون غلطیدند، شکنجه شدند، روحشان را در زیر تجاوز له کردند و تن پاکشان را بر چوبهای دار برافراشتن، دیدند و بیشتر از این هم دیدند، اما باز فریاد آوردند “خامنه ای  قاتله است”.

آقایان و خانمهای اصلاح طلب، دوستداران حکومت اسلامی، انقدر انسان باشید وبگوی که شما چه میخواهید. آیا شما هم کر و هم کور هستید که نمیبیند و نمیشنوید، فقط مقام و منصب را می بینید، استبداد را با عبا و عمامه اش را ندیدید، که اینچنین جفا به حق مردم میکنید؟ خواهش میکنم اگر کسی وردی و دعایی میداند پا پیش گذارد و یا حداقل یکی از این ” حداقلیها” پیدا بشود به زبانی که آنها می فهمند بگوید ” بس کنید! کمتر دروغ بگوید”. مردم که گفتند، روشن و شفاف، که خواهان رفراندوم اند، گفتند با هر زبانی که میشد، نظام جمهوری اسلامی را نمیخواهند. اصلاح طلبی و اصلاحات مرد و در مجلس ششم ختم اش را آقا نبویی هم گرفت، چرا قصد دارید که ملت را با مرده کشی خسته کنید؟

اصلاح طلبان محترم!!! آیا این به معنی  ان نبود که دیگر با رفتن در مجلس و داشتن  پست ریاست جمهوری نمی شود به این دیکتاتوری لجام زد؟ هشت سال دولت اصلاحات و داشتن اکثریت مجلس کافی نبود که کسی بمانند احمدی نژاد بالا نیاید؟ آیا هشت سال

پشتیبانی کامل مردم کافی نبود که استبداد لجام گسیخته ولایتی و فقاهتی را به سر عقل بیاورید؟ یا نظام را طلایی تر کنید!!؟  شما اصلاح طلبان نه حامیان ملت هستید، زیرا هر آنچه ملت میخواهد نمیخواهید، و نه دموکرات هستید  زیرا که قادر نیستید که آنچه که مخالفان و آنان که در یک جهت با شما قدم نمیزنند، حتی برسمیت بشناسید. از معرفت که دیگر چیزی برایتان نمانده، دوستان را در اسارت دیدید و در خلوت  با زندانبانان عشقبازی کردید. شما حتی بعنوان یک انسان قادر به دیدن و شنیدن صدای مردم کشورمان نبودید، حال چطور مدعی درک صحیح از خواستهای ملت هستید؟  آقایان و خانمهای اصلاح طلب، دوستداران حکومت اسلامی، با نام مردم و مردمی بودن مرده کشی نکنید، فرهنگ چوپانی و خود را ورای دیگران دیدن را ترویج نکنید. چرا برای یکبار هم که شده نمی خواهید بگوید که مردم حق دارند که حکومت خود را انتخاب کنند؟ چرا مردم را میخواهید به زیر بکشید تا حکومتی که از انسانیت، شرافت،آزادگی،فرهنگ ملی، مردمسالاری …که از انها بویی نبرده است  بر دوش آنان سواره نگهدارید؟

 چرا برای مردم سالاری (دموکراسی) صفت دینی را قائل میشوید تا مفهوم آنرا آلوده کرده و استبداد دینی (حکومت ولایت فقیه ) را با نام جدیدش یعنی مردم سالاری دینی حاکم کنید؟ چرا باید بین بد و بدتر حق انتخاب داشته باشیم ولی گزینه “خوب” هرگز در میان نباشد؟ انصاف داشته باشید و بگوید که شما چه میخواهید و خود را در زیر نقاب  مردم “چه میخواهند” دیگر پنهان نکنید.

آیا بیاد ندارید که مردم گفتند ” مرگ بر اصل ولایت فقیه”؟ آیا بیاد ندارید که این مردم بودن که گفتند ”  دین از حکومت جداست،”؟ و یاد از خاطر شما رفته است که مردم در زیر فشار و گلوله گفتند ” رفراندوم، رفراندوم” یا شاید شما معنی جدیدتری در چهار چوب “قانون اساسی” برای آنها پیدا کرده اید؟ چرا با صدای بلند نمیگوید که شعار “از پایین فشار از بالا مذاکره” در واقع استراتژی اصلاح طلبان است که مردم را در پایین له کنند تا به سهم خود در ریاست و مقامهای بخور و نگو برسند؟

بس کنید، شما در کنار آدمکشان و وطن فروشان  ولایتی هستید. تا کی می خواهید وانمود کنید که فرق بین دولت و حکومت را نمیدانید؟ این احمدی نژاد نیست که به تنهایی مردم آزاده را در خیابانها میکشد، یا در زندانها شکنجه میدهد، یا مورد تجاوز قرار میدهد، و یا در بیدادگاها به اعدام محکوم میکند، این نظام و حکومت جمهوری اسلامی است که مرتکب این جنایتها شده و میشود. چرا برای یک بارهم که شده نمیخواهید نظام را محکوم کنید؟ آیا فکر میکنید که اگر شما حاکم شوید بهتر از این ظالمان خواهید بود؟ ملت انقلاب کرد تا یک دیکتاتوری را کنار بگذارد و سلطنت را در زبالدان تاریخ اندازد، و گمان داشت که حکومت اسلامی براورندی آرزوهایش خواهد بود غافل از آنکه نظام ضحاکی را آورده که جز خوردن مغز اندیشمندانش هنر دیگری ندارد. حال که ملت آگاه شده، شما ترمز بدست آمده تا انان را از راه باز دارید.

فقط آقایان و خانمهای اصلاح طلب، دوستداران حکومت اسلامی، بس کنید و راه را بر آزادی نبندید که ملت خائنین را هرگز نمی بخشد.

اکبر کریمیان

03/03/2012

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید